OHT о выставке «За горизонтом» норвежского художника Ларса Странда

http://ont.by/news/our_news/vistavka-norvezhskogo-hydozhnika-larsa-stranda-otkrilas-v-minske