Výstava. 500 LET BĚLORUSKÉHO KNIHTISKU.BĚLORUSKÁ GRAFIKA. SOUČASNOST A TRADICE. 15.06.-29.06.2017. Galerie Klementinum, Praha.

Výstava se koná u příležitosti 500. výročí prvního vydání překladu Bible do církevní slovanštiny, které uskutečnil v Praze zakladatel běloruského knihtisku Fransyck Skaryna.

Výstava je otevřena úterý- neděle

od 10:30 do 18:00

Galerie Klementinum

Mariánské náměstí 5, Praha 1

Rok 2017 je spjat s významným výročím v dějinách světového knihtisku. Před 500 lety Francysk Skaryna, rodák z běloruského města Polocka, vydal v Praze první tištěnou Bibli v církevní slovanštině. Běloruský zakladatel knihtisku byl nejen renesančním člověkem, který akumuloval ve svém celoživotním projektu západoevropské zkušenosti s knihtiskem, ale i průkopníkem v ilustrované, umělecké interpretaci Bible. Slavný první tiskař se ukázal jako významný umělec a mistr klasických evropských kánonů v oblasti ryteckých technik.

Území současného Běloruska se historicky nacházelo na křižovatce kulturních, zeměpisných a civilizačních cest mezi Západem a Východem, a proto v běloruském umění vždy byla cítit syntéza různých kulturních kódů a světonázorů. Pro přední představitele běloruského umění zpravidla bylo typické jednoduché ovládnutí progresivních prvků světové kultury.

Běloruské grafické umění má bohaté tradice, jejichž evoluce je úzce spjata s historií rukopisné a tištěné knihy. Běloruská grafika, která ze všech druhů výtvarného umění proslula v zahraničí nejvíce, organicky spojuje národní a mezinárodní tendence různých uměleckých praktik. K nejtypičtějším rysům běloruské národní školy umělecké grafiky patří usilování o filozofické postihnutí skutečnosti, zvýšený zájem o grafický materiál a technické metody, schopnost aktivně využívat prostředků plastického odhalení obrazu.

Umělci, jejichž práce jsou v rámci tohoto výstavního projektu prezentovány – VALERIJ SLAVUK, VLADIMÍR VIŠNĚVSKIJ, ROMAN SUSTOV – jsou klíčovými osobnostmi běloruské školy grafického umění. Ve své tvorbě navazují právě na tradice vytvořené Francyskem Skarynou a jeho průkopnickou tvůrčí činnost.

Současné běloruské umění organicky spojuje akademické metody a experiment. Každý z prezentovaných mistrů je nositelem jedinečného obrazného stylu a má výraznou plastickou řeč. Jsou to renomovaní mistři, profesoři, nositelé ocenění a držitelé diplomů na nejprestižnějších knižních veletrzích a velkých uměleckých výstavách.

Výstavní projekt 500 LET BĚLORUSKÉHO KNIHTISKU. BĚLORUSKÁ GRAFIKA. SOUČASNOST A TRADICE umožňuje na příkladu tří mistrů současného běloruského grafického umění pocítit návaznost na tradice, vzájemnou propojenost se stále aktuálními pro evropský kulturní prostor humanistickými hodnotami renesanční doby, které v běloruské tradici umělecké a knižní grafiky nacházejí originální interpretaci.